Szko�a Podstawowa nr. 3 w Lipnie im. Miko�aja Kopernika

Aktualności

***

Blisko 80 uczestników, uczniów klas I-VI szkół podstawowych recytowało 20 kwietnia br. wiersze w konkursie „Cztery pory roku w wierszu”. Organizatorem uroczystości był Młodzieżowy Dom Kultury "Iskra" w Pile, a Honorowy patronat nad imprezą objął Starosta Pilski. Naszą szkołę reprezentowała trzyosobowa grupa, którą przygotowała p.Wioletta Ługowska. Recytacje odbyły się w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klasy I-III i kategoria II – uczniowie klas IV-VI. W kategorii klas I-III, wyróżnienie zdobyła Maja Górczyńska uczennica klasy Ic. W kategorii uczniów z klas IV-VI główną nagrodę przyznano Sandrze Wnukiewicz, a wyróżnienie zdobyła Julia Raczkowska, są to uczennice z klasy IVc. Recytatorkom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.powrót

Stopka
Design by Samba-AnaCom | Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa nr 3 w Lipnie im. Mikołaja Kopernika | Licznik : 345217