Szko�a Podstawowa nr. 3 w Lipnie im. Miko�aja Kopernika

Baza szkoły

Budynek szkolny został oddany do użytku w 1960 roku. Ogólna powierzchnia budynku wynosi 3400 m2.

 

 

Otoczony jest on czterema boiskami o łącznej powierzchni ponad 1 hektara.

 

 

 Dysponujemy dwoma boiskami o nawierzchni poliuretanowej, boiskiem asfaltowym oraz trawiastym. W  miesiącu wrześniu 2010 roku oddana została do użytku trzy torowa bieżnia lekkoatletyczna z prawdziwego zdarzenia oraz urządzenia do nauki skoków lekkoatletycznych.

 

 

Zajęcia z wychowania fizycznego realizowane są na dwóch salach gimnastycznych o powierzchni 200m2 oraz 70m2.

 
 

Poza obszernym zapleczem socjalnym w postaci szatni uczniowskich, pomieszczeń biurowych, trzech pokoi nauczycielskich, kuchni i stołówki, gabinetu lekarskiego dysponujemy 26 obszernymi i wspaniale wyposażonymi izbami lekcyjnymi z dostępem do środków audiowizualnych i Internetu. 

Hol szkoły

 

  

 

Gabinet polonistzczny

 

 

Gabinet matematyczny

 

 

Gabinet przyrodniczy

 

 

Gabinet języka angielskiego

 

 

Gabinet plastki i muzyki

 

 

Sale edukacji wczesnoszkolnej

 

  

 

   

 

Sala oddziału przedszkolnego

 

   

 

Gabinet medyczny

 

   

 

Biblioteka

 

 

 

Szatnie dla uczniów klas IV-VI wyposażone w szafki

 

   

 

 

 

Stopka
Design by Samba-AnaCom | Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa nr 3 w Lipnie im. Mikołaja Kopernika | Licznik : 352733