Szko�a Podstawowa nr. 3 w Lipnie im. Miko�aja Kopernika

Pracownicy administracji i obsługi

 

Pracownicy administracji i obsługi

rok szkolny 2016/2017

 

O prawidłowe funkcjonowanie naszej placówki dba 10 pracowników administracji oraz  pracowników obsługi.  Są to:

- Wioletta Blachowska  - sekretarz szkoły

- Krystyna Kamińska     - księgowa

- Maria Pyszorska         - intendent

- Bożena Górczyńska    - sprzątaczka

- Krystyna Rutkowska   - sprzątaczka

- Marzena Jaworska     - sprzątaczka,

- Maria Falkowska        - sprzątaczka

- Regina Łukowska       - kucharka      

- Regina Olkiewicz        - pomoc kuchenna

- Marek Łukowski         - konserwator

 

 

 

 

 

Stopka
Design by Samba-AnaCom | Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa nr 3 w Lipnie im. Mikołaja Kopernika | Licznik : 352733