Szko�a Podstawowa nr. 3 w Lipnie im. Miko�aja Kopernika

Rada rodziców

Skład Rady Rodziców
w roku szkolnym 20172018

 

Przewodniczący               -  Joanna Borowicz

Z-ca przewodniczącego - Magdalena Kaleta

Członek                           -  Jaromir Piotrkiewicz

Skarbnik                          -  Małgorzata Bonowicz

 

 Podstawowym zadaniem Rady Rodziców jest współpraca ze szkołą w zakresie:

 • zebranie składek na Radę Rodziców,

 • organizowanie wspólnie z dyrekcją i wychowawcami pomocy materialnej dzieciom i rodzicom potrzebującym,

 • podejmowanie różnych decyzji wychowawczych i opiekuńczych,

 • podejmowanie różnych decyzji finansowych,

 • pedagogizacja rodziców,

 • dofinansowanie do zakupu pomocy naukowych i remontowych,

 • tworzenie planów pracy szkoły,

 • tworzenie programów wychowawczych i profilaktycznych,

 • szukanie sponsorów dla szkoły,

 • przeprowadzanie kontroli finansowej konta wpływów i wydatków RR

 • uczestniczenie w różnych szkolnych uroczystościach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopka
Design by Samba-AnaCom | Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa nr 3 w Lipnie im. Mikołaja Kopernika | Licznik : 352733