Szko�a Podstawowa nr. 3 w Lipnie im. Miko�aja Kopernika

Wizja szkoły

KALOS K'AGATHOS

 

To człowiek PIĘKNY, MĄDRY, SPRAWNY, umiejący żyć z ludźmi i światem, kreatywny, mający ciągłą potrzebę samodoskonalenia.

 

PIĘKNY

 • umiejętnością w kulturalnym zachowaniu się,
 • w dbałości o godność,
 • w tolerancji wobec rzeczywistości,
 • w wrażliwości postrzegania piękna w ludziach, rzeczach, przyrodzie,
 • w umiłowaniu i poszanowaniu tradycji szkoły, regionu, kraju.

MĄDRY

 • w wykorzystaniu możliwości własnego doskonalenia się,
 • w podejmowaniu odpowiedzialnych i rozważnych decyzji,
 • w aktywności rozwijania własnych zainteresowań,
 • w poszukiwaniu prawdy w ocenie siebie i innych.

SPRAWNY

 • w działaniu na rzecz rozwoju szkoły, klasy i samego siebie,
 • w kreowaniu zdrowego stylu życia,
 • w korzystaniu ze zdobytej wiedzy w praktyce,
 • w tworzeniu pozytywnego własnego wizerunku.

 

NASZA SZKOŁA JEST DLA WSZYSTKICH 

i wszyscy ją współtworzymy, a najwyższym dla nas dobrem jest drugi człowiek.

 

Stopka
Design by Samba-AnaCom | Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa nr 3 w Lipnie im. Mikołaja Kopernika | Licznik : 352733