Szko�a Podstawowa nr. 3 w Lipnie im. Miko�aja Kopernika

II LIPNOWSKA SPARTAKIADA SZKOLNA

źródło: MOSiR Lipno

 

W dniu 19 października miała miejsce inauguracja

II LIPNOWSKIEJ SPARTAKIADY SZKOLNEJ 2016/2017.

 

Celem Spartakiady jest :

- zachęcanie dzieci do aktywnego spędzania

- dostarczanie radości płynącej ze wspólnej zabawy

- wdrażanie „zdrowej” rywalizacji

- integracja międzyszkolna

- rozpropagowanie szkoły

Organizatorami Spartakiady są: Urząd Miejski w Lipnie i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lipnie.

Patronat nad imprezą objął Burmistrz Miasta Lipna Paweł Banasik.

W Spartakiadzie biorą udział wszystkie Szkoły Podstawowe z Lipna, będą rywalizować raz w miesiącu od października 2016r. do maja 2017 r.

Za zwycięstwo w danej konkurencji szkoła otrzymuje 15 punktów, drugie miejsce 10 punktów i trzeci miejsce 5 punktów.

Konkurencja I

 

 

 

 

W dniu 19.10.2016 r. w hali sportowej Publicznego Gimnazjum nr 1 odbyło się uroczyste otwarcie Spartakiady. Pierwszą konkurencją sportową była: mini piłka nożna halowa. Graliśmy systemem „każdy z każdym”.

W kategorii chłopców zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 2, drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 3, trzecie miejsce dla Szkoły Podstawowej nr 5.

Punktacja :

I - Sp 2 15 pkt

II - Sp 3 10 pkt

III - Sp 5 5 pkt

W kategorii dziewcząt zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 5, drugie miejsce Szkoła Podstawowa nr 3, trzecie miejsce Szkoła Podstawowa nr 2.

Punktacja :

I - Sp 5 15 pkt

II - Sp 3 10 pkt

III - Sp 2 5 pkt

W ogólnej punktacji wszystkie szkoły uzyskały po 20 punktów.

Konkurencja II

 

 

 

W dniu 16.11 br. odbyła się druga konkurencja sportowa - zawody pływackie II LIPNOWSKIEJ SPARTAKIADY SZKOLNEJ 2016/2017.

W kategorii chłopców zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 5, drugie miejsce Szkoła Podstawowa nr 3, trzecie miejsce Szkoła Podstawowa nr 2.

Punktacja :

I - Sp 5 15 punktów

II - Sp 3 10 punktów

III - Sp 2 5 punktów

W kategorii dziewcząt zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 5, drugie miejsce Szkoła Podstawowa nr 3, trzecie miejsce Szkoła Podstawowa nr 2.

Punktacja :

I - Sp 5 15 punktów

II - Sp 3 10 punktów

III - Sp 2 5 punktów

W sztafecie zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 5, drugie miejsce Szkoła Podstawowa nr 3, trzecie miejsce Szkoła Podstawowa nr 2.

Punktacja :

I - Sp 5 5 punktów

II - Sp 3 3 punkty

III - Sp 2 1 punkt

Ogólna punktacja po dwóch konkurencjach sportowych :

I miejsce Sp 5 55 punktów

II miejsce Sp 3 43 punkty

III miejsce Sp 2 31 punktów

Konkurencja III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 20 grudnia odbyła się trzecia konkurencja sportowa: gry i zabawy sprawnościowe w której udział wzięły dzieci z klas 1 - 3.

Punktacja :

I - Sp 3 - 15 pkt

II - Sp 2 - 10 pkt

III - Sp 5 - 5 pkt

Ogólna punktacja po trzech konkurencjach :

I - Sp 5 - 60 pkt

II - Sp 3 - 58 pkt

III - Sp 2 - 41 pkt

 

Konkurencja IV

 

 

 

W dniu 26.01 br. odbyła się czwarta konkurencja sportowa: tenis stołowy, w której wzięły udział reprezentacje lipnowskich Szkół.

Składy reprezentacji:

SP 2 - Bartczak Marta, Pawłowski Filip

SP 3 - Dąbrowski Dawid, Dąbrowska Weronika

SP 5 - Wąsicki Jakub, Dankowski Michał

Graliśmy systemem „każdy z każdym”. Po zliczeniu wszystkich „małych punktów” pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 2 zdobywając 15 pkt, drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 3 zdobywając 10 pkt, trzecie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 5 zdobywając 5 pkt

Ogólna punktacja po czterech konkurencjach :

I - Szkoła Podstawowa nr 3 - 68 pkt

II - Szkoła Podstawowa nr 5 - 65 pkt

III - Szkoła Podstawowa nr 2 - 56 pkt

 

Konkurencja V

 

 

 

 

W dniu 28.02 br. odbyła się piąta konkurencja sportowa: koszykówka dziewcząt i chłopców, w której wzięły udział reprezentacje Lipnowskich Szkół.

Punktacja dziewcząt :

I - SP 2 15 punktów

II - SP 3 10 punktów

III - SP 5 5 punktów

Punktacja chłopców :

I - SP 2 15 punktów

II - SP 3 10 punktów

III - SP 5 5 punktów

Ogólna punktacja po pięciu konkurencjach :

  I - SP 3   88 punktów

 II - SP 2   86 punktów

III - SP 5   75 punktów

 

Konkurencja VI

 

 

 

 

 

W dniu 28 marca odbyła się szósta konkurencja sportowa: biegi przełajowe.

Punktacja dziewcząt :

I - SP 5 15 pkt

II - SP 2 10 pkt

III - SP 3 5 pkt

Punktacja chłopców :

I - SP 2 15 pkt

II - SP 3 10 pkt

III - SP 5 5 pkt

Ogólna punktacja po sześciu konkurencjach :

 I - SP 2   111 pkt

II - SP 3   103 pkt

III - SP 5   95 pkt

Konkurencja VII

 

 

 

 

 

 

W dniu 05.04 br. w Urzędzie Miejskim w Lipnie, 5-osobowe jury w składzie: Burmistrz Miasta Lipna Paweł Banasik, Zastępca Burmistrza Miasta Lipna Jolanta Zielińska, Sekretarz Miasta Lipna Renata Gołębiewska, Dyrektor Miejskiego Centrum Kulturalnego Arkadiusz Świerski i Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Krzysztof Spisz, oceniali prace plastyczne dzieci z Lipnowskich Szkół Podstawowych, których tematem był „Mój ulubiony sportowiec”. Według jury najlepsze prace przygotowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3, która otrzymała 15 punktów do klasyfikacji II Lipnowskiej Spartakiady Szkolnej. Drugie miejsce przypadło Szkole Podstawowej nr 5, która otrzymała 10 punktów natomiast Szkoła Podstawowa nr 2 za zajęcie trzeciego miejsca otrzymała 5 punktów.

Jury wyróżniło także indywidualnie 10 prac :

Marta Majewska SP 2

Jakub Gęsicki SP 2

Antoni Garbarczyk SP 3

Maciej Rzeszotarski SP 5

Bartłomiej Dembowski SP 3

Marta Gibert SP 3

Kacper Zwoliński SP 3

Zuzanna Gorczyńska SP 3

Igor Kamiński SP 5

Weronika Wiśniewska SP 5

Wszystkie prace można obejrzeć na Krytej Pływalni w Lipnie.

Punktacja ogólna II Lipnowskiej Spartakiady Szkolnej :

I - Sp 3 118 punktów

II - Sp 2 116 punktów

III - Sp 5 105 punktów

Do końca II Lipnowskiej Spartakiady Szkolnej pozostały 2 konkurencje sportowe (lekkoatletyka i piłka nożna).

 

Konkurencja VIII

 

 

 

 

 

 

W dniu 10.04 br. odbyła się przedostatnia już konkurencja sportowa: lekkoatletyka.

Punktacja dziewcząt :

  I -  SP 3  15 pkt

 II -  SP 5  10 pkt

III-  SP 2   5 pkt

Punktacja chłopców :

I- SP 3 15 pkt

II- SP 5 10 pkt

III- SP 2 5 pkt

Ogólna punktacja :

I- SP 3 148 pkt

II- SP 2 126 pkt

III- SP 5 125 pkt

Do zakończenia spartakiady pozostała już tylko jedna konkurencja sportowa: mini piłka nożna.

Stopka
Design by Samba-AnaCom | Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa nr 3 w Lipnie im. Mikołaja Kopernika | Licznik : 352733