Szko�a Podstawowa nr. 3 w Lipnie im. Miko�aja Kopernika

UTALENTOWANA TRÓJKA

PROJEKT „ UTALENTOWANA TRÓJKA” NA ROK SZKOLNY 2017/2018

CELE:

- rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów,

- kształtowanie w świadomości uczniów zintegrowanego systemu wiedzy, umiejętności i postaw,

- wdrażanie do współpracy i aktywności uczniów, rodziców, pracowników szkoły,

- pokonywanie zahamowań uczniów,

- rozwijanie wyobraźni, fantazji i wrażliwości emocjonalnej,

- dostarczanie uczniom odpowiednich przeżyć,

- uczenie właściwych reakcji na napotykane w życiu trudności i przeszkody,

- kreowanie osobowości społeczności szkolnej,

- kreowanie osobowości w dziedzinie własnej prezentacji.

 

Wrzesień

 Na przełomie sierpnia i września zespół nauczycieli: Garbarczyk Agata, Marciniak Anna, Narczewska Aleksandra, Palczak Katarzyna, Rybicka Elżbieta, Sikorska Agnieszka opracował projekt „Utalentowana Trójka”, który będzie realizowany w roku szkolnym 2017/2018. Zapraszamy do zapoznania się z zadaniami i zachęcamy do licznego w nich udziału. Życzymy samych sukcesów!!!

 Jest nam miło poinformować, że w naszej szkole odbył się nabór do kół rozwijających zainteresowania uczniów. I tak już niebawem swoją działalność rozpocznie chór szkolny, koło teatralne dla klas młodszych, recytatorsko – teatralne dla klas starszych, taneczne, przyrodnicze, informatyczne, języka angielskiego, szachowe, redakcyjne, biblioteczno - recytatorskie, redakcyjne. Oczywiście w całym zestawie nie zabraknie zajęć sportowych z siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej.

 

Skłudzewo

Po raz kolejny uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnie wzięli udział  w OGÓLNOPOLSKIM PRZEGLĄDZIE TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY W SKŁUDZEWIE „MOJE PIĘKNE – BEZPIECZNE MIEJSCE – 2017″ POD HONOROWYM PATRONATEM PANA MARKA GRALIKA KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY. Do konkursu w 2017 r przystąpiła obecna klasa IV c pod opieką Wioletty Ługowskiej. Jury zakwalifikowało prace Nadii Waśniewskiej do wystawy, a placówce przyznało nagrodę zespołową w postaci jednodniowego pleneru plastycznego w Skłudzewie pod nazwą „Impulsy Twórcze” – zaproszenie dotyczyło 40-osobowej grupy uczniów uzdolnionych plastycznie i zainteresowanych sztuką.

 

 

 

 

 

Ale Kino

27 września uczniowie - kinomani  z klasy Va, Vb, VIb zapoznali się z tajnikami powstawania filmu animowanego. Przygotowywali film, lepili, malowali, wyklejali, na koniec fotografowali i nagrywali. A wszystko to pod okiem animatorów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w ramach 8 Festiwalu Filmów Młodego Widza Wędrujące Ale Kino.

 

 

Europejski Dzień Języków

 Apel z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych odbył się z prezentacją wielu talentów. Uczniowie klasy VII „a” przygotowali apel dla całej społeczności szkolnej na temat krajów anglojęzycznych, a Maluchy z III „d” zaśpiewały piosenki, oczywiście po angielsku. Był także pokaz multimedialny o Wielkiej Brytanii, na podstawie którego odbył się konkurs wiedzy dla uczniów klas IV – VII. Starsi, chętni uczniowie licznie i z zaangażowaniem uczestniczyli w konkursie „ Projekt na temat wybranego kraju anglojęzycznego”. Tego dnia nie zabrakło emocji u Maluchów, którzy wzięli udział w potyczkach „ Pochodzę z kraju…” i wyśmienicie zaprezentowali się jako Francuzi, Włosi, Niemcy, czy Murzyni. Pięknie wyglądali i jeszcze piękniej wypowiadali się. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i cieszymy się, że z odwagą i dumą prezentujecie swoje uzdolnienia.

 

 

 

 

WYBORY SU

28 września w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego, poprzedzone burzliwą kampanią wyborczą. Okazało się, że nasi uczniowie mają też talenty polityczne. Plakaty wyborcze, obietnice i pomysłowość kandydatów do Rady były naprawdę imponujące. Przewodniczącą SU w bieżącym roku szkolnym została Julia Wiśniewska z klasy 7C. Serdecznie gratulujemy  😊. Julia obiecała wspierać i promować talenty.

 

 

 

Październik

III LIPNOWSKA SPARTAKIADY SZKOLNA

W dniu 10.10.2017 r. odbyło się rozpoczęcie III LIPNOWSKIEJ SPARTAKIADY SZKOLNEJ 2017/2018, pierwszą konkurencją sportową była mini piłka nożna halowa. Turniej rozgrywany był na Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lipnie.

W Spartakiadzie biorą udział wszystkie Szkoły Podstawowe z Lipna, które będą rywalizować raz w miesiącu od października 2017 r. do maja 2018 r. w różnych konkurencjach sportowych.

Wcześniejsze dwie edycje Lipnowskiej Spartakiady Szkolnej wygrała Szkoła Podstawowa nr 3.

Za zwycięstwo w danej konkurencji szkoła otrzymuje 15 pkt, drugie miejsce 10 pkt i trzecie miejsce 5 pkt.

Wyniki- mini piłka nożna

Chłopcy: SP 2- SP 3 3:0,  SP 5- SP 2 2:2, SP 3- SP 5 2:0

I miejsce Szkoła Podstawowa nr 2 15 pkt

II miejsce Szkoła Podstawowa nr 3 10 pkt

III miejsce Szkoła Podstawowa nr 5 5 pkt

 

Dziewczynki

SP 2- SP 3 1:1,  SP 5- SP 2 2:0,  SP 3- SP 5 0:2

I miejsce Szkoła Podstawowa nr 5 15 pkt

II miejsce Szkoła Podstawowa nr 2 10 pkt

II miejsce Szkoła Podstawowa nr 3 10 pkt

Ogólna punktacja :

I miejsce Szkoła Podstawowa nr 2 25 pkt

II miejsce Szkoła Podstawowa nr 5 20 pkt

II miejsce Szkoła Podstawowa nr 3 20 pkt

 

 

Dzień Edukacji

Październik, październik i święto pracowników szkoły. Z tej okazji zabraliśmy się za portret wychowawcy. Najładniejsze prace z każdej klasy trafiły na wystawę szkolną, którą można podziwiać na holu. Jest na co popatrzeć! Gratulujemy pomysłów.

 I to nie koniec. Uczniowie klasy III „b, c, d” przygotowali akademię dla pracowników i gości. Śmiechu i podziwu nie było końca. Dziękujemy.

 

 

18 X

W Dniu Papieskim odbył się Międzyklasowy Konkurs Wiedzy o św. Janie Pawle II, dla  uczniów klas IV – VII. Osoby z największą wiedzą otrzymały nagrody w postaci szóstek z religii. Brawo!!!

XI Przegląd Twórczości Jadwigi Jałowiec 

26 października w Gimnazjum Prywatnym nr 1 w Lipnie już po raz 11 spotkali się miłośnicy poezji i prozy Jadwigi Jałowiec, którzy uczestniczyli w Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Zadudnię kroplą w srebrnej rynnie”. Nasze przedstawicielki oczywiście osiągnęły sukcesy. Natasza Nierychlewska z koła biblioteczno – recytatorskiego „Motyle książkowe” zajęła I miejsce, a Gabriela Jędrzejewska z koła recytatorsko – teatralnego miejsce II. Gratulujemy dziewczyny i życzymy dalszych sukcesów.

 

Stopka
Design by Samba-AnaCom | Copyright © 2018 Szkoła Podstawowa nr 3 w Lipnie im. Mikołaja Kopernika | Licznik : 352733