Szko�a Podstawowa nr. 3 w Lipnie im. Miko�aja Kopernika

Aktualności

Spotkanie z policjantem.

25 listopada 2014r. uczniowie klas IV – VI uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem KPP w Lipnie aspirantem sztabowym Mieczysławem Jastrzębskim. Spotkanie dotyczyło przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą, zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania za ...


Wycieczka do Wrocławia

 Dnia 20 listopada br. uczniowie klas IVb, VIa, b, c wzięli udział w wycieczce do Wrocławia. Mieli okazję zobaczyć  nowo otwarte Afrykarium, a w nim kompleks przedstawiający różne ekosystemy związane ze środowiskiem wodnym Czarnego Kontynentu. Poza tym podziwiali panoramę ...


Pasowanie na ucznia.

W dniu 13 listopada 98 uczniów z czterech klas pierwszych przekroczyło jeden z ważniejszych etapów życia szkolnego. W obecności licznie zgromadzonych rodziców, po złożeniu ślubowania na sztandar szkoły z rąk Dyrektora Szkoły pierwszacy odebrali pasowanie na ucznia. Uro ...


Śwsięto Odzyskania Niepodległości.

W dniu 12 listopada w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji 96 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Celem uroczystości było przypomnienie ważniejszych faktów historycznych okresu 123 - letniej niewoli Polski oraz uświadomienie uczniom znaczenia takich wartości ...
Ostatnio dodana galeria

Pasowasnie na ucznia 2014r.


SP3 Lipno
SP3 Lipno
SP3 Lipno

Pasowasnie na ucznia 2014r. [...] [ więcej ]
Obchody Święta Niepodległości. [...] [ więcej ]
Halloween w naszej szkole. [...] [ więcej ]
Święto Biblioteki. [...] [ więcej ]
Dzień Edukacji Narodowej [...] [ więcej ]
Wyprawa do Skudzewa. [...] [ więcej ]
Zakończenie roku szkolnego. [...] [ więcej ]
Konkurs „ Ja jestem ten biedny Ko [...] [ więcej ]
Wycieczka szkolna do Pragi. [...] [ więcej ]
Wieczorek pożegnalny klas szóstyc [...] [ więcej ]
Wizyta pani minister. [...] [ więcej ]
Stopka
Design by Samba-AnaCom | Copyright © 2014 Szkoła Podstawowa nr 3 w Lipnie im. Mikołaja Kopernika | Licznik : 156969